Körkort

Professor Bertil Lindbloms Synfältsskrift 2011-08-31.

Ny körkortsmyndighet: Transportstyrelsen

Körkortsportalen: www.korkortsportalen.se.

Blanketter för Intyg och Anmälningar m.m: www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/korkort/

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Transportstyrelsen har gått igenom EU:s körkortskrav och föreslår utifrån det i juni 2020 en rad tänkbara justeringar av de svenska kraven, vissa skärpningar och vissa lindringar, beträffande syn och diabetes, se här. Man har därför inlett ett arbete på att revidera föreskrifterna, men vi vet inte när det är klart.