Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Föredragen från Katrineholm 21-22 november 2002

Trabekulektomi – långtidsuppföljning
Vladislav Popovic

Icke-penetrerande kirurgi
Helena Sönne

Icke-penetrerande kirurgi
Thomas Holmgren

Icke-penetrerande kirurgi
Anders Bergström

Optonol Express
Anders Bergström

Antifibrotisk behandling
Eva Lydahl

Antifibrotisk behandling
Örjan Wallin

Ventiler
Ann-Sofie Strömbeck

Eftervård ad modum Moorfields
Pekka Niemelä

Uppföljning med Ring-perimetri
Bertil Lindblom

Vad är glaukom?
Bo Sonnsjö

Early Manifest Glaucoma Trial
Anders Bergström.

Presentation av Ocular HyperTension Study – skall vi mäta kornealtjocklek på alla patienter?
Albert Alm

Back to Top