Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Om Svenska Glaukomsällskapet

Svenska Glaukomsällskapet (f.d. Svenska Glaukomklubben) är en sammanslutning för glaukomintresserade svenska ögonläkare. Ögonspecialister verksamma i Sverige samt läkare under specialistutbildning i ögonsjukdomar kan ansöka om medlemskap. Annan glaukomintresserad läkare eller forskare kan också antas till medlem.

Sällskapet utgör en underavdelning till Sveriges Ögonläkarförening och har normalt möte en gång per år.

Back to Top