Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Tidigare möten

Här finner du program från tidigare möten och en del av de föredrag som hållits på mötena genom åren. Leta upp mötet i menyn under Tidigare möten och se vad som finns.

Från och med 2015 hålls ett nordisk glaukommöte vartannat år och det separata svenska mötet ställs in, vi håller bara ett formellt årsmöte.

År 2020 ställdes mötet in pga covid-19-pandemin, men vi har ett svenskt möte hösten 2021 trots att det är ett nordiskt möte samma år.

Back to Top