Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Tidigare möten

Här finner du program från tidigare möten och en del av de föredrag som hållits på mötena genom åren. Leta upp mötet i menyn under Tidigare möten och se vad som finns.

Från och med 2015 hålls ett nordiskt glaukommöte vartannat år och det separata svenska mötet ställs in, vi håller bara ett formellt årsmöte.
2015 Malmö, 2017 Roskilde, 2019 Bergen, 2021 var Helsingfors planerat men det skjuts upp till 2023.

År 2020 ställdes det svenska mötet mötet in pga covid-19-pandemin, men vi har ett svenskt möte hösten 2021.

Back to Top