Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Kolmården 20-21 september 2007

Resurser – SBU-enkäten
Christina Lindén

Hur snabbt progredierar glaukom?
Chair: Bertil Lindblom
Naturalhistoria
Anders Heijl
Klinisk naturalhistoria
Anders Heijl, Albert Alm
Blindhet och glaukom
Johan Aspberg

Diagnos
Chair: Anders Heijl
Hur ställer man diagnosen? Diagnostiska metoder: Funktionstester – olika instrument
Boel Bengtsson
Strukturtester – olika instrument
Albert Alm

Uppföljning
Chair: Bertil Lindblom
Riskfaktorer för progress
Anders Heijl
Påvisa progress/mäta progresshastighet:
– med funktionstest
Boel Bengtsson
– med strukturtest
Albert Alm

Behandling med laser och kirurgi
Chair: Anders Bergström
Laser – ALT vs SLT
Bengt Bergeå, Mahmood Cheraghchi
Kirurgi – Moorfieldsprogrammet
Amelie Botling-Taube

Kvalitetsmål för en glaukommottagning
Albert Alm

Fallbeskrivning
Marcelo Ayala

Vilka resurser krävs?
Anders Heijl

Back to Top