Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Vadstena 15-16 september 2005

Epidemiologi
Christina Lindén

Riskfaktorer vid okulär hypertension och kroniskt öppenvinkelglaukom
Bertil Lindblom

Mätning av rate of progression
Boel Bengtsson

Behandlingseffekter
Anders Bergström

Update GDx
Enping Chen

Naturalförlopp
Anders Heijl

Kliniskt förlopp – hur går det för våra patienter?
Albert Alm

Update OCT
Jesper Hougaard

Update HRT
Albert Alm

Finns det verkligen någon särskilt bra metod för att finna tidiga glaukom?
Boel Bengtsson/Anders Heijl

Rarebit Microdot Perimetry
Lene Martin

SGK Poster från Wienmötet 2005

Back to Top