Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Välkommen till Svenska Glaukomsällskapet!

Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige


2020 års möte på P5, Väven, i Umeå 17 – 18 september, är inställt pga covid-19.

Vi kommer att hålla ett formellt årsmöte on-line fredag den 18 september kl 12:00, här är dagordningen. En länk till mötet med information om hur man ansluter kommer att skickas ut i mail innan mötet.

Glöm inte Nordiska glaukommötet i Helsingfors 21 – 22 maj 2021!

Nästa svenska möte IRL planerar vi sedan hösten 2021. Välkommen då!


Riktlinjer för Glaukomsjukvården finns att ladda ner elektroniskt från Sveriges Ögonläkarförenings hemsida, men du måste vara medlem och logga in. Här är länken: http://swedeye.org/boklista/. Är du inte medlem i Ögonläkarföreningen så bli det HÄR! Vill du istället köpa ett pappersexemplar, maila Catharina Kuylenstierna.


Vår webbadress är www.glaukomsällskapet.se eller www.glaukomsallskapet.se.


Back to Top