Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Länkar

Länkarna är granskade av sällskapets styrelse och bedömdes vid granskningstillfället vara seriösa och vederhäftiga. Internet är emellertid ett föränderligt medium så läget kan vara ett annat idag. Synpunkter på länksidan, vad som fattas och vad som inte borde vara med, mottages tacksamt till webmaster.

ÖgonläkarföreningenSotA-dokumenten

Socialstyrelsen

EGS – European Glaucoma Society

AGS – American Glaucoma Society

WGA – World Glaucoma Association

IGR – International Glaucoma Review

IPS – Imaging and Perimetric Society

ISGS – International Society of Glaucoma Surgery

NEI – National Eye Institute – National Institute of Health

Svenska Glaukomförbundet — Svenska patient- och intresseföreningen.

IGA – International Glaucoma Association — Engelsk patient- och intresseförening. Ganska rikligt, i huvudsak adekvat, lekmannainnehåll, men en del tveksamheter finns.

GRF – Glaucoma Research Foundation — Amerikansk ”non-profit organization dedicated to protecting sight”.

The Glaucoma Foundation — Amerikansk ”not-for-profit organization dedicated to vital research and public education worldwide”.

Ögonmöten

Doktor Bergströms Googlekalender med nationella och internationella ögonmöten.

Ögonmöten, både glaukommöten och andra ögonmöten

IGR/WGA lista över glaukommöten

Tidskrifter

Medline

Journal of Glaucoma – table of contents

Back to Top