Länkar

Länkarna är granskade av sällskapets styrelse och bedömdes vid granskningstillfället vara seriösa och vederhäftiga. Internet är emellertid ett föränderligt medium så läget kan vara ett annat idag. Synpunkter på länksidan, vad som fattas och vad som inte borde vara med, mottages tacksamt till webmaster.

ÖgonläkarföreningenNPO Ögon

Socialstyrelsen

EGS – European Glaucoma Society

AGS – American Glaucoma Society

WGA – World Glaucoma Association

IGR – International Glaucoma Review

IPS – Imaging and Perimetry Society

ISGS – International Society of Glaucoma Surgery – Länken trasig?
Facebook: https://www.facebook.com/IntSocietyGlaucomaSurgery/
Länk till senaste mötet: https://icgscongress.org

NEI – National Eye Institute – National Institute of Health

Svenska Glaukomförbundet — Svenska patient- och intresseföreningen.

Glaucoma UK — Engelsk patient- och intresseförening. Ganska rikligt, i huvudsak adekvat, lekmannainnehåll, men en del tveksamheter finns.

GRF – Glaucoma Research Foundation — Amerikansk ”non-profit organization dedicated to protecting sight”.

The Glaucoma Foundation — Amerikansk ”not-for-profit organization dedicated to vital research and public education worldwide”.

Ögonmöten

Doktor Bergströms möteskalender med nationella och internationella ögonmöten.

Ögonläkarföreningens lista över möten, både glaukommöten och andra ögonmöten

Tidskrifter

Medline

Journal of Glaucoma

Ophthalmology Glaucoma