Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Nästa möte för Svenska Glaukomsällskapet

Nästa svenska möte planeras till Umeå 23 – 24 september 2021. Välkommen då, men glöm inte Nordiska glaukommötet i Helsingfors 21 – 22 maj 2021!

Back to Top