Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Vadstena 2-3 september 2004

EGS Guidelines 2003
Anders Bergström

Vad genererar EMGT-studien för tankar om glaukombehandling?
Anders Heijl

Är IOP-fluktuationer verkligen en oberoende riskfaktor för glaukomskada?
Boel Bengtsson

Glaukom ur ett patientperspektiv
BM Heljedal

Glaukomoperationsregistret GLARE
Anders Bergström, Lennart Bäckman, Örjan Wallin

Uveit och glaukom
Kerstin Norrsell

OCT vid glaukom
Bertil Lindblom

Intraokulära trycket – vad är det vi mäter?
Enping Chen

Laserbehandling vid glaukom – mina erfarenheter
Bengt Bergeå

Back to Top