Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Läkemedel och FASS

I FASS.se står f.n. att Diamox f.n. inte är tillgängligt i någon beredningsform, men när man pratar med Apoteket så kan man visst få tag på Diamox (åtminstone ibland, vissa tabletter och på vissa apotek). Problemet är att Goldshield inte är med i FASS och därmed inte uppdaterar sina uppgifter, se nedan information från FASS-verksamheten på LIF:

Hej, informationen på Fass.se bygger på två delar:
1. Grundinformation om läkemedelsnamn, beredningsformer, styrkor med mera.
2. Läkemedelstexter som Fass, produktresuméer, bipacksedlar med flera.

Informationen till punkt 1 hämtar vi från ett nationellt produktregister för Läkemedel (NPL, https://npl.mpa.se). Det är ett samarbete där informationen läggs in och uppdateras av Läkemedelsverket, Apoteket, Läkemedelsförmånsnämnden och alla de olika läkemedelsföretagen. Där anger varje företag bland annat vilka av deras läkemedel som är tillgängliga, och vilka som inte är det. Företaget anger det på varje förpackning, informationen härleds sedan till produktnivån. Dvs om minst en förpackning sätts som tillgänglig, så blir hela styrkan tillgänglig. Företaget Goldshield har i NPL inte angett på någon förpackning av Diamox om det tillhandahålls eller inte, det står ospecifierat. NPL-systemet tolkar det då som att styrkan inte är tillgänglig. Både Läkemedelsverket och LIF har skickat information till alla företag med produkter i Sverige om NPL. Det vi kan förändra på Fass.se är att, när företaget inte angett information om tillgänglighet, så får vi tolka det som att läkemedlet är tillgängligt. Detta tar viss tid, då sidan måste programmeras om.
Informationen till punkt 2 lägger företagen in själva in direkt i Fass. Det är inte alla företag som valt att delta i Fass, tex Goldshield.

Sammanfattningsvis: Goldshield har valt att inte delta i FASS, och finns alltså inte med i tryckta FASS. Goldshield har också valt att inte uppdatera det nationella produktregistret och klassas därför i elektroniska FASS som icke tillgängligt. Trots detta finns K. Diamox 500 mg och T. Diamox 125 och 250 mg liksom injektionssubstansen ibland att tillgå på apoteket.

Back to Top