Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Läkemedel

Diamox

2011-02-04: Nås åter av beskedet att Diamox är svårt att få tag på. Tabletter 250 mg är slut på ett apotek i Lund, 125 mg kan kanske gå att skaffa fram.

2009-12-19: Upptäcker nu av en slump att Diamox finns med i FASS igen.

2008-03-10: Läkemedelsverkets produktresuméer för Diamox.

2006-04-10: Nu förstår vi lite mer varför det står som det gör i FASS. Se här.

2006-04-08: Vi noterar att www.fass.se nu anger att alla typer av Diamox f.n. ”ej tillhandahålles”. Vad detta betyder är just nu oklart, förmodligen blir det ännu svårare att få tag på Diamox.

2005-10-14: Bertil Lindblom har varit i kontakt med Göran Everitt på Läkemedelsverket angående Diamox. De är mycket medvetna om problemet. Enligt senaste uppgifter från tillverkaren kommer det nu att finnas 125 och 250 mg tabletter samt injektionssubstans för överskådlig framtid. Dessutom finns i lager 3000 förpackningar av 500 mg kapslar, men där är den framtida försörjningen mer osäker. På LMV var man övertygad om att tillgången av Diamox nu skulle vara säkrad.

2005-09-16: Produktionen och leveranserna av Diamox har länge varit opålitliga. Preparatet är inte avregistrerat, men finns inte med i tryckta FASS. Däremot finns det kortfattat med i Internet-FASS, www.fass.se.

Back to Top