Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Frågor och svar

Fråga

Återkommer till ett ämne som var uppe på glaukommötet i Katrineholm. Vid kronisk ögonsjukdom som ev. kommer att leda till Sf-def som kan utgöra hinder för körkort – skall man vid högre körkortsbehörighet anmäla redan då diagnosen ställs även om behörigheten då är uppfylld?
I föreskrifterna står det på ”grupp II och III”: § 14: ”vid förekomst av progressiv ögonsjukdom skall omprövning ske… ” – hur ska man tolka detta? I praktiken gäller detta yrkeschaufförer med glaukom – anmäla direkt vid diagnos eller inte?

Hälsningar Dr NN, ögonkliniken X.

Svar

Hej, det är en bra fråga och motsvarande gäller för diabetes där det också stadgas om regelbundna kontroller i kap 6, § 3-4. Observera dock att § 14 gäller för alla körkortsbehörigheter, inte bara de högre. Den har ny rubrik och trots att den står efter vad som sägs för högre behörigheter gäller den hela kapitlet.

Min tolkning av dessa frågor är att man inte mot patientens vilja kan skicka någon information till länsstyrelsen eftersom ”uppenbar olämplighet” inte föreligger. Vi anser ju att ”uppenbar olämplighet” finns när man inte uppfyller föreskriftens medicinska krav, men att detta med krav på kontroller mer gäller den verksamhet som sker på länsstyrelsen. Det vill säga när och hur man där skall besluta om villkor om medicinska kontroller. Därmed är det inte ett krav som direkt gäller den medicinska lämpligheten.

En helt annan fråga är hur det är praktiskt att göra. För diabetiker brukar jag upplysa kollegor om att man kan tjäna på att låta länsstyrelsen hålla i kontrollkravet så att man själv slipper den dag ”uppenbar olämplighet” inträffar. Motsvarande kunde vara aktuellt för glaukompatienterna men det får man väl diskutera på kliniken och vara överens om hur man gör.

I så fall skulle man säga till patienten att: ”Det här är en sjukdom som kan komma att påverka Din lämplighet att ha körkort i framtiden och därmed skall den kontrolleras också med avseende på körkortet, vilket länsstyrelsen håller i. Så jag skriver ett brev till länsstyrelsen om att Du fått diagnosen.” Då skulle man bara skriva ett informerande brev till Länsstyrelsen och dom skulle meddela patienten att ett villkor om läkarintyg gäller. Om man som läkare föreslår ett första kontrollintervall skulle nog länsstyrelsen och konsultläkaren där köpa det. Något-några år kan väl vara lagom för det mesta, men inte längre än så till första kontrollen.

Skulle patienten motsätta sig detta har man däremot inget val, då får man vänta tills uppenbar olämplighet föreligger. Jag inser att det är lättare med diabetikern där diagnosen ställs tydligt och vid en viss väl definierad tidpunkt medan det vid glaukom inte sällan kan vara en viss tvekan om diagnosen.

Ni får väl diskutera på kliniken hur ni skall göra. Jag anar att det skulle föra för långt att ha alla glaukompatienter med alla körkortsbehörigheter på villkor om läkarintyg via länsstyrelsen. Troligen kan man som doktor ”dosera” också åtgärden att skriva till länsstyrelsen och informera om den ”progressiva ögonsjukdomen” som glaukom ju är.

Hoppas detta ger Dig svar på Din intressanta och relevanta fråga. Återkom gärna om ni diskuterar det på kliniken. Sprid gärna diskussionen i lämpligt forum bland de kollegor i landet som arbetar med glaukompatienter.

Bästa kollegiala hälsningar /Lars E

Lars Englund, chefläkare
Trafikmedicinska Rådet
Sektion Trafikant
Vägverket
781 87 Borlänge
Tfn 0243-75267
Minicall 0746-523 323
E-post: lars.englund@vv.se

Back to Top