SVÄLLANDE LINS - TRÅNGVINKELGLAUCOM

Undersökning av tryckstegring cirka 20 minuter efter dilatation med Mydriacyl.

När man säger svällande lins menar man att patienten har högt ögontryck och samtidig cataract och föreställningen har varit att linsen har svällt, d v s dragit åt sig vätska och ökat i storlek och orsakat försämrat avlopp genom trabekelverket, d v s akut glaucom.

Madeleine Andersson citerar i sin avhandling uppgifter som visar att ögats lins växer hela livet genom att lägga på sig lager efter lager. Den växer i axial tjocklek från 3,5 till 5 mm från 20 års ålder till 80 års ålder. Slutsatsen blir att ögonlinsen inte behöver vara ödematös för att den skall bli stor. Så stor att den orsakar uppgrundad kammarvinkel och småningom tryckstegring.

Vi har som underläkare fått lära oss att vara försiktig med att dilatera patienter med förhöjt ögontryck. Det är också sedan mer än 40 år väl känt att en del patienter med tryckstegring/glaucom sjunker i ögontryck efter en cataractoperation.

Jag menar att svällande lins är ett tidigt stadium av akut glaucom eller trångvinkelglaucom. Jag menar att patienter med glaucoma simplex också kan få trångvinkelglaucom på grund av linsens ökade storlek.

Om ögontrycket är högt och det fortfarande är liten papillexcavation är det ett tecken på att det är fråga om trångvinkelglaucom. Det samma gäller om ögontrycket sjunker mer än 20% när de fått behandling.

Liksom alla andra sjukdomar kommer trångvinkelglaucom successivt och det är typiskt att det höga trycket varar en kortare tid och trycket sjunker efter några dagar spontant. Endast ett fåtal har riktigt akutglaucom där trycket inte vill gå ner spontant. Patienter med högt tryck ibland och lågt tryck en annan gång kan misstänkas för att ha trångvinkelglaucom.

På senare år har jag dilaterat alla patienter över 50 års ålder i samband med undersökning. Det har då varit naturligt att mäta om ögontrycket stiger efter dilatation. Efter slutförande av min undersökning har jag därför mätt ögontryck ytterligare en gång och funnit följande.

Patienter med ögontryck under 21 kan också stiga i tryck efter dilatation. Det är vanligt att de sjunker någon millimeter. Enstaka patienter med mycket eller litet cataract stiger från enstaka till många millimeter. De som stiger mest har oftast mer cataract än övriga. Om stegringen är mer än 3 mm har jag tolkat det som att det finns tendens till svällande lins och därmed indikation för tryckbehandling. Jag har använt Timosan x 1 och ibland Xalatan x 1. I enstaka fall har jag fått lägga till pilokarpin. Om synskärpan på grund av cataract varit reducerad till 0,7 eller lägre har jag påkallat förtur till cataractoperation. Om synskärpan varit 0,8 eller bättre har jag föreslagit laseriridotomi. Flertalet patienter med denna indikation sjunker i tryck efter cataractoperation och tryckreducerande behandling kan sättas ut. Typisk för dessa patienter är också att de inte har stora papillexcavationer.

Det är min förhoppning att yngre ögonläkare intresserar sig för att systematisk undersöka fenomenet med tryckstegring efter dilatation.

Det vore intressant och se korrelationen mellan tryckstegring efter dilatation och tryckstegring efter vistelse i mörker.

För att man skall få ihop ett stort material vore det bra, tror jag, om många undersökare kunde delta i undersökningen. Därmed skulle man snart kunna komma fram till hållbara slutsatser.

Carl Daunius
Ögonmottagning, Dalslands sjukhus, 66688 Bäckefors
Bostad Kasenallén 8B, 46260 Vänersborg.
E-mail: cdaunius@hem.utfors.se