Körkort och glaukom

Lars Englund, Chefläkare, Vägverket

Trafikmedicinska rådet

Synförmåga och körkort

Om synfältsprövning i simulator vid SINTEF i Trondheim

Blankett för anmälan till länsstyrelsen

Vägverkets webb www.vv.se:

Föreskrifterna finns på www.vv.se/lagrum/htm/1998nr089.htm

Blanketter för läkarintyg www.vv.se/publ_blank/blanketter/index.htm

Information om boken som jag skickade runt www.vv.se/publ_blank/bokhylla/trafiksakerhet/trafikmedicin/intro.htm


Besök Alcons hemsida!  Besök Allergans hemsida!  Besök MikronMed!  Besök MSDs hemsida!  Besök Pfizers hemsida!  Besök Santens hemsida!